آموزش برنامه نویسی رایگان از صفر تا صد

ایرانیان سایبر برای دانش آموزانی که آموزشگاه را به دوستانشان معرفی کنند اقدام به آموزش برنامه نویسی رایگان می نماید. شرایط رایگان شدن عبارت است از …

آموزش برنامه نویسی رایگان 

ایرانیان سایبر برای دانش آموزانی که آموزشگاه را به دوستانشان معرفی کنند اقدام به آموزش برنامه نویسی رایگان می نماید. شرایط رایگان شدن عبارت است از …

آموزش برنامه نویسی رایگان با امتیاز کد معرف

 

به ازای هر فردی که شما را معرف خود اعلام کند ، ما یک امتیاز کد معرف به شما می دهیم ، و شما با استفاده از امتیاز  کد معرف می توانید به صورت رایگان از دوره های ایرانیان سایبر استفاده کنید.

دوره های رایگان

با امتیاز کد معرف به صورت رایگان در دوره های ایرانیان سایبر شرکت کنید.

کلاس خصوصی رایگان

با امتیاز کد معرف ، از کلاس خصوصی به صورت رایگان استفاده کنید.

زمان کافی

شما سه سال فرصت دارید دوستانتان را به ایرانیان سایبر دعوت کنید.

یادگیری علم روز

با امتیاز کد معرف ، علم روز جهان را به صورت رایگان بیاموزید.

آموزش برنامه نویسی رایگان با امتیاز کد معرف

 

به ازای هر فردی که شما را معرف خود اعلام کند ، ما یک امتیاز کد معرف به شما می دهیم ، و شما با استفاده از امتیاز  کد معرف می توانید به صورت رایگان از دوره های ایرانیان سایبر استفاده کنید.

دوره های رایگان

با امتیاز کد معرف به صورت رایگان در دوره ها شرکت کنید.

کلاس خصوصی رایگان

با امتیاز کد معرف ، از کلاس خصوصی به صورت رایگان استفاده کنید.

زمان کافی

شما سه سال فرصت دارید دوستانتان را به ایرانیان سایبر دعوت کنید.

یادگیری علم روز

با امتیاز کد معرف ، علم روز جهان را به صورت رایگان بیاموزید.

آموزش برنامه نویسی رایگان

ایرانیان سایبر با آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان به شما کمک میکند تا نسلی نو برای آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان پرورش یابد هرگز ایرانیان سایبر را در آموزش برنامه نویسی رایگان فراموش نکنید ، دوست دار همیشگی شما ایرانیان سایبر می باشد.
آموزش رایگان برنامه نویسی

دریافت کد معرف

1- اختصاص یافتن کد معرف به دانش آموزان پس از ثبت نام در دوره های ایرانیان سایبر.

2 – دانش آموزان می توانند با ورود به پنل کاربری به بخش کد معرف بروند و کد معرف خود را مشاهده کنند.

تقدیم کد معرف به دوستان

دانش آموزان هنگام معرفی ایرانیان سایبر به دوستانشان ، از آنها می خواهند که در حین ثبت نام زمانی که سیستم کد معرف خواست ، کد معرفی آنها را وارد کنند. 

گروه بندی دوره ها

برای رایگان کردن دوره ها باید از امتیاز کد معرف استفاده کنید ، مثلا اگر 9 نفر شما را معرف خود اعلام کرده باشند شما می توانید با استفاده از 5 امتیاز کد معرف در دوره 300 تا 400 هزار تومانی به صورت رایگان شرکت کنید سپس امتیاز کد معرف شما از 9 به 4 کاهش میابد. برای رایگان کردن دوره های بعدی باید افراد بیشتری را به ما معرفی کنید.

گروه اول : دوره های 300 تا 400 هزار تومانی (5 امتیاز  کد معرف)

گروه دوم : دوره های 401 تا 500 هزار تومانی (6 امتیاز کد معرف)

گروه سوم : دوره های 501 تا 600 هزار تومانی (7 امتیاز کد معرف)

گروه چهارم : دوره های 601 تا 700 هزار تومانی (8 امتیاز کد معرف)

گروه بندی کلاس خصوصی

در صورت تمایل برای افزایش کلاس خصوصی در دوره ها می توانید به جای پرداخت وجه نقد از امتیاز  کد معرف استفاده کنید.

گروه اول : یک کلاس خصوصی (2 امتیاز کد معرف)

گروه دوم : دو کلاس خصوصی (3 امتیاز کد معرف)

گروه سوم : سه کلاس خصوصی (5 امتیاز کد معرف)

گروه چهارم : پنج کلاس خصوصی (8 امتیاز کد معرف)

قوانین استفاده از کد معرف

عدم امکان معرفی خود

هیچ کاربری نمی تواند خودش معرف خودش باشد.
برنامه نویسی کودکان و نوجوانان | گارانتی |ایرانیان سایبر

عدم فعال سازی گارانتی

گذشت یک ماه از زمان شروع کلاس ها و عدم فعال سازی گارانتی برای دانشجویی که شما را معرف خود اعلام کرده است.

آموزش برنامه نویسی رایگان

ایرانیان سایبر با آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان به شما کمک میکند تا نسلی نو برای آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان پرورش یابد هرگز ایرانیان سایبر را در آموزش برنامه نویسی رایگان فراموش نکنید ، دوست دار همیشگی شما ایرانیان سایبر می باشد.

دریافت کد معرف

1- اختصاص یافتن کد معرف به دانش آموزان پس از ثبت نام در دوره های ایرانیان سایبر.

2 – دانش آموزان می توانند با ورود به پنل کاربری به بخش کد معرف بروند و کد معرف خود را مشاهده کنند.

تقدیم کد معرف به دوستان

دانش آموزان هنگام معرفی ایرانیان سایبر به دوستانشان ، از آنها می خواهند که در حین ثبت نام زمانی که سیستم کد معرف خواست ، کد معرفی آنها را وارد کنند. 

گروه بندی دوره ها

برای رایگان کردن دوره ها باید از امتیاز کد معرف استفاده کنید ، مثلا اگر 9 نفر شما را معرف خود اعلام کرده باشند شما می توانید با استفاده از 5 امتیاز کد معرف در دوره 300 تا 400 هزار تومانی به صورت رایگان شرکت کنید سپس امتیاز کد معرف شما از 9 به 4 کاهش میابد. برای رایگان کردن دوره های بعدی باید افراد بیشتری را به ما معرفی کنید.

گروه اول : دوره های 300 تا 400 هزار تومانی (5 امتیاز  کد معرف)

گروه دوم : دوره های 401 تا 500 هزار تومانی (6 امتیاز کد معرف)

گروه سوم : دوره های 501 تا 600 هزار تومانی (7 امتیاز کد معرف)

گروه چهارم : دوره های 601 تا 700 هزار تومانی (8 امتیاز کد معرف)

گروه بندی کلاس خصوصی

در صورت تمایل برای افزایش کلاس خصوصی در دوره ها می توانید به جای پرداخت وجه نقد از امتیاز  کد معرف استفاده کنید.

گروه اول : یک کلاس خصوصی (2 امتیاز کد معرف)

گروه دوم : دو کلاس خصوصی (3 امتیاز کد معرف)

گروه سوم : سه کلاس خصوصی (5 امتیاز کد معرف)

گروه چهارم : پنج کلاس خصوصی (8 امتیاز کد معرف)

قوانین استفاده از کد معرف

عدم امکان معرفی خود

هیچ کاربری نمی تواند خودش معرف خودش باشد.
برنامه نویسی کودکان و نوجوانان | گارانتی |ایرانیان سایبر

عدم فعال سازی گارانتی

گذشت یک ماه از زمان شروع کلاس ها و عدم فعال سازی گارانتی برای دانشجویی که شما را معرف خود اعلام کرده است.

بهترین روش معرفی ایرانیان سایبر به دوستان

 

مهارت ها و توانایی هایی  که در ایرانیان سایبر بدست آورده اید و پروژه هایی که انجام داده اید بهترین ابزار شما برای معرفی ایرانیان سایبر می باشد.

گفتگو با دوستان

در جمع های دوستانه (مدرسه،باشگاه،فامیل) در مورد فواید برنامه نویسی و ایرانیان سایبر بگویید و ویژگی ها و مزایای ما را بیان کنید

پروژه هایتان

از مطالبی که در کلاس های آموزش برنامه نویسی یاد گرفته اید و پروژه هایی که انجام داده اید فیلم و عکس تهیه کنید و به دوستانتان نشان دهید.

شبکه های مجازی

حین کد نویسی از خود عکس بگیرید و در اینستا و تلگرام و … بگذارید ، دوستانتان کنجکاو می شوند و به سمت شما می آیند.

صبر و پشتکار

لازمه دعوت دیگران به انجام کاری صبر و مداومت می باشد ، شما با گذر زمان خواهید دید که دوستانتان جلب دعوت شما می شوند.

از آنها بخواهید

زمانی که از کسی بخواهید کاری را انجام دهد، تاثیرش خیلی زیاد است. از دوستانتان بخواهید، درباره ایرانیان سایبر سرچ کنند.

بهترین روش معرفی ایرانیان سایبر به دوستان

 

مهارت ها و توانایی هایی  که در ایرانیان سایبر بدست آورده اید و پروژه هایی که انجام داده اید بهترین ابزار شما برای معرفی ایرانیان سایبر می باشد.

گفتگو با دوستان

در جمع های دوستانه (مدرسه،باشگاه،فامیل) در مورد فواید برنامه نویسی و ایرانیان سایبر بگویید و ویژگی ها و مزایای ما را بیان کنید

پروژه هایتان

از مطالبی که در کلاس های آموزش برنامه نویسی یاد گرفته اید و پروژه هایی که انجام داده اید فیلم و عکس تهیه کنید و به دوستانتان نشان دهید.

شبکه های مجازی

حین کد نویسی از خود عکس بگیرید و در اینستا و تلگرام و … بگذارید ، دوستانتان کنجکاو می شوند و به سمت شما می آیند.

صبر و پشتکار

لازمه دعوت دیگران به انجام کاری صبر و مداومت می باشد ، شما با گذر زمان خواهید دید که دوستانتان جلب دعوت شما می شوند.

از آنها بخواهید

زمانی که از کسی بخواهید کاری را انجام دهد، تاثیرش خیلی زیاد است. از دوستانتان بخواهید، درباره ایرانیان سایبر سرچ کنند.

سوالی دارید؟ ما اینجاییم تا کمک کنیم

آیا در دوره های رایگان می توان از گارانتی استفاده کرد؟

گارانتی جهت بازگرداندن وجه پرداختی کاربر است و چون کاربر به صورت رایگان شرکت کرده ، استفاده از گارانتی بی معنا می باشد.

آیا می توان به ازای امتیاز کد معرف ، کلاس خصوصی بیشتری برای یک دوره رزرو کنیم؟

بله این امکان وجود دارد. در هنگام درخواست کلاس خصوصی حتما بفرمایید که به جای پرداخت وجه از امتیاز کد معرف استفاده شود.
بهترین سایت ایرانیان سایبر با آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان به شما کمک میکند تا یادگیری  و  آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان پرورش یابد هرگز ایرانیان سایبر را در آموزش برنامه نویسی رایگان فراموش نکنید ، همراه  همیشگی شما ایرانیان سایبر است.

امکان همکاری به عنوان بازاریاب وجود دارد؟

بله شما می توانید به عنوان بازاریاب با ایرانیان سایبر همکاری کنین ، ایرانیان سایبر آمادگی همکاری با مدارس و سازمان ها را دارد ، جهت پیگیری اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

چه تفاوتی بین دوره های آموزش برنامه نویسی رایگان و پولی وجود دارد؟

هیچ تفاوتی در آموزش ها ، کلاس های خصوصی و خدمات ارایه شده وجود ندارد ، تنها تفاوت رایگان بودن آن می باشد.

ممکنه به جای رایگان شدن دوره ، وجه نقد دریافت کنیم؟

فعلا چنین قابلیتی وجود ندارد اما ممکن است در آینده اضافه شود.

دانش آموزان و خانواده های عزیز ایرانیان سایبر

با بیان نظرات خود  ایرانیان سایبر را در ارایه خدمات بهتر یاری کنین
دانشمندان

بیل گیتس ، موسس شرکت مایکروسافت

اولین بار وقتی 13 سال داشت  و در مدرسه  لیک ساید درس می خواند به برنامه نویسی علاقه نشان داد ، بعدا هم در دانشگاه به جای پیگیری رشته اصلی ، به دنبال علاقه اش رفت و در ادامه مسیر زندگی اش  شرکت مایکروسافت را تاسیس کرد.
دانشمندان

بیل گیتس ، موسس شرکت مایکروسافت

اولین بار وقتی 13 سال داشت  و در مدرسه  لیک ساید درس می خواند به برنامه نویسی علاقه نشان داد ، بعدا هم در دانشگاه به جای پیگیری رشته اصلی ، به دنبال علاقه اش رفت و در ادامه مسیر زندگی اش  شرکت مایکروسافت را تاسیس کرد.
مشاور کودکان و نوجوانان برای برنامه نویسی در ایرانیان سایبر

از مشاوره رایگان ایرانیان سایبر بهره مند شوید

مشتاق نظرات و پیشنهادات شما هستیم 
همین الان با ما تماس بگیرید
021-28427843

از مشاوره رایگان ایرانیان سایبر بهره مند شوید

مشتاق نظرات و پیشنهادات شما هستیم 
همین الان با ما تماس بگیرید
021-28427843
مشاور کودکان و نوجوانان برای برنامه نویسی در ایرانیان سایبر
برنامه نویسی کودکان و نوجوانان در ایرانیان سایبر

کیفیت و قیمت کلاس های ایرانیان سایبر

با شرکت در کلاس های ایرانیان سایبر بدون محدودیت جغرافیایی روی خود سرمایه گذاری کنید در هر دوره 12 هفته ای ، می توانید از فیلم های با کیفیت ، جلسات خصوصی و پشتیانی مداوم بهره مند شوید.

برنامه نویسی کودکان و نوجوانان در ایرانیان سایبر

کیفیت و قیمت کلاس های ایرانیان سایبر

با شرکت در کلاس های ایرانیان سایبر بدون محدودیت جغرافیایی روی خود سرمایه گذاری کنید در هر دوره 12 هفته ای ، می توانید از فیلم های با کیفیت ، جلسات خصوصی و پشتیانی مداوم بهره مند شوید.

وارن بافت

سرمایه گذاری روی خودتان بهترین کاری است که میتوانید انجام دهید.
توانایی های شما چیزی نیست که از شما گرفته شود.

وارن بافت

سرمایه گذاری روی خودتان بهترین کاری است که میتوانید انجام دهید.
ایرانیان سایبر آموزشگاه آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان به شما کمک می کند در یادگیری آموزش برنامه نویسی رایگان تا بتوانید ایرانیان سایبر را یاری کنید همانا ایرانیان سایبر را در آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان از یاد نبرید

سوالی دارید؟

ما برای کمک اینجا هستیم ، سوالات متداول دانش آموزان را بررسی کنید.
ایرانیان سایبر آموزشگاه آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان به شما کمک می کند در یادگیری آموزش برنامه نویسی رایگان تا بتوانید ایرانیان سایبر را یاری کنید همانا ایرانیان سایبر را در آموزش برنامه نویسی رایگان کودکان و نوجوانان از یاد نبرید