ثبت نام
نظرات و پیشنهادات

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

نظرات و پیشنهادات شما سبب بهبود عملکرد ایرانیان سایبر خواهد شد، از رضایت شما خرسندیم و از انتقادات شما بسیار سپاسگزاریم. برنامه نویسی مزایای فراوانی برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. ما ایمان داریم انتقادات شما هدیه ای بزرگ از سوی شما به ایرانیان سایبر می باشد.

 

نظرات خود را در قالب صوت و عکس برای ما ارسال کنید