جشنواره عید سعید فطر شروع شد.

ایرانیان سایبر تمامی دوره های خود را با تخفیف 100 هزار تومانی ارایه می نماید.

این تخفیف محدود به تاریخ 23 و 24 اردیبهشت می باشد.