پرداخت ما به تفاوت دوره سی پلاس پلاس و طراحی استاتیک سایت

  • قیمت: 165 هزار تومان
    هزینه دوره مبانی برنامه نویسی 900 هزار تومان و دوره طراحی استاتیک سایت 570 هزار تومان. که امکان پرداخت در دو قسط 450 و 285 هزار تومانی وجود دارد. برای اصلاح دوره انتخابی باید ما به تفاوت 450 هزار تومان و 285 هزار تومان یعنی 165 هزار تومان را واریز بفرمایید