ثبت نام
طراحی سایت (دسترسی باز)
150 سوال برنامه نویسی ++C به همراه جواب
مبانی برنامه نویسی
دوره نکته به نکته
دوره طراحی سایت css/html
دوره مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

دوره‌ها

دوره نکته به نکته

ایرانیان سایبر جهت آمادگی بیشتر کودکان و نوجوانان برای ورود به دنیای برنامه نویسی اقدام به انتشار دوره نکته به نکته به صورت رایگان می کند. دانش آموزان حداقل یک بار تمامی اقداماتی که استاد در فیلم انجام می دهد را تکرار کنند. این دوره آموزشی شامل 51 جلسه می باشد. دانش آموزان عزیز دقت بفرمایند که در هر صفحه

دوره نکته به نکته

ایرانیان سایبر جهت آمادگی بیشتر کودکان و نوجوانان برای ورود به دنیای برنامه نویسی اقدام به انتشار دوره نکته به نکته به صورت رایگان می کند. دانش آموزان حداقل یک بار تمامی اقداماتی که استاد در فیلم انجام می دهد را تکرار کنند. این دوره آموزشی شامل 51 جلسه می باشد. دانش آموزان عزیز دقت بفرمایند که در هر صفحه