معرفی مشاغل برای دانش آموزان و دانشجویان

معرفی مشاغل برای دانش آموزان و دانشجویان

معرفی مشاغل برای دانش آموزان و دانشجویان ایرانیان سایبر…
مهارت های حل مسئله در کودکان

مهارت های حل مسئله در کودکان

مهارت های حل مسئله در کودکان ایرانیان سایبر…
آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ

برنامه نویسی اسکرچ

آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ برنامه نویسی اسکرچ…
ریاضی در برنامه نویسی

ریاضی در برنامه نویسی

کاربرد ریاضی در برنامه نویسی چقدر است؟ ایرانیان…
سن مناسب برای شروع برنامه نویسی

سن مناسب برای شروع برنامه نویسی چقدر است؟

سن مناسب برای شروع برنامه نویسی چقدر است؟…
آموزش برنامه نویسی در مدارس

برنامه نویسی در مدارس

آموزش برنامه نویسی در مدارس از سال 2016…
آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ارومیه

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ارومیه

آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در…
سی پلاس پلاس رباتیک

سی پلاس پلاس در رباتیک

زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس یا پایتون…
آموزش رباتیک در خانه برای کودکان

آموزش رباتیک در خانه برای کودکان

آموزش رباتیک در خانه برای کودکان رباتیک در…